شرایط و قوانین

1- انجام تسویه حساب کامل به منزله قطعی شدن ثبت نام میباشد. بدیهـی است در صورت عدم تسویه حساب کامل، موسسه مجاز به جلوگیری از حضور در کلاس خواهد بود

2- حداقل مبلغ پرداختی برای قطعی شدن ثبـت‌نام ۳٠% شهـریه دوره ثبت‌نامی می‌باشـد‌. مادامی که مبلغ پرداختـی از این حد کمتر باشد، ثبت‌نام موقت تلقی شده و مؤسسه مجاز به پذیرش نفر جایگـزین برای شرکت در دوره خواهــد بود. ضمـناً در این موارد استـرداد وجه تابع ضوابـط انتقال یا انصراف خواهد بود.

3- در صورت انصراف تا ۳ روز قبل از شروع دوره ، مقـدار 10 درصد از شهریه کسر و مابقی شهریه در ازای درخواست کتبی متقاضی به وی تا حداکثر 7 روز کاری پس از تاریخ دریافت درخواست، بازگردانده خواهد شد. در حد فاصـل ۳ روز تا شـروع دوره به هیچ عنوان امکان انصـراف وجود نخواهد داشـت. لذا چنانچه قبل از انصراف ، کل شهـریـه تسویه نشـده باشـد،فراگیر موظـف به پرداخت باقیمـاندﮤ شهریه نیز می‌باشد.

4- در صورت تأخیر بیش از دو هفته در شروع دوره یا عدم تشکیل دوره به هر دلیـل ازجمله به حد نصـاب نرسیـدن تعداد نفرات ، مبالغ دریافتی پس از کسر مالیات ارزش افزوده عیناً مسترد خـواهد شد و اعتراضی در این گونه موارد مسموع نخواهد بود. 

5- شهریه دوره‌ها شامل اقلام کمک آموزشی نظیر کتاب، جزوه و سی دی نمی‌شود.

6- مطابق عرف مؤسسات و مراکز آموزشی، هر ساعت آموزشی معادل 45 دقیقه تدریس تعیین شده است.

7- کلیه جلسات دوره‌ها در روزها و ساعات تعیین شـده تشــکیل می‌گـردد و در صورت هرگونه تغییر احتمــــالی، مؤسسـه موظف است در اسرع وقت فراگیران محترم را مطلع نماید.

8- در صورت نیاز به تشکیل کلاس‌های فوق العاده یا جبرانی، مؤسسه در تعیین زمان آنها بر اساس شرایط خود و مدرس کاملا مختار است.

 9- غیبت در امتحان یا عدم تحویل پروژه‌های پایان دوره از سوی دانش‌پذیر موجب محرومیت از دریافت گواهی حضور می‌گردد.

10- به منظور جلوگیری از هر گونه مزاحمت و اختلال در روند کار مسئولین مرکز تحقیقات ، از تجمع در بیرون ساختمان و نیز پارک خودرو در مقابل درب پارکینگ ساختمان‌هـای مجاور اکیداً خودداری فرمایید  و همچنین از حضور در محل مرکز زودتر از نیم ساعت از زمان شروع کلاس جدا خودداری نمایید.

11- به منظور احترام به حقوق دیگران ، قبل از حضور در کلاس، تلفن خود را در حالت سکوت قرار داده یا خاموش نمایید.

12- استعمال دخانیات در داخل ساختمان مرکز اکیداً ممنوع می‌باشد.

13- استفاده از دستگاه ضبط صدا یا تصـویر به هر شکل در کلاس‌ها به منزله تجاوز به حقـوق مادی و معنوی مؤسسه ونیز مدرس بوده، در نتیجه،استفاده از این‌گونه وسایل اکیداً ممنوع می‌باشد .بدیهی اسـت تخـلـف در این زمیـنه موجـب محـرومیت از ادامـه ی دوره و نیز محرومیت از گواهی حضور خواهد شد.

14- پوشش بانوان محترم مطابق پوشش مصـوب دانشگاه‌هــا و مؤسســات آموزشی (مانتو بلند و آزاد، مقنعه و پوشش کامل موی سر) بوده و آقایان محترم نیز میبایست از پوشش متعارف مکان آموزشی استفاده نمایند.

15- نظر به آموزشی بودن این محیط، رعایت قوانین، ضوابط شرعی و اخلاقی و همچنین پوشش اسلامی و حفظ حرمت کلاس و مدرس برای کلیـــه شرکت‌کنندگان الزامی است .در صورت عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط فراگیر،مؤسسه مجاز خواهد بود از ادامه حضور وی درکلاس‌ها جلوگیری و اقدام مقتضـی به عمل آورد.

16- تمامی فراگیران میبایست تابع فوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و پایبند به موازین دین اسلام باشند.