سرکارخانم سیدان

سرکارخانم سیدان
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد متالورژی

مهندس سیدان

:کارشناسی ارشد 

 مقطع زمانی: 1390-1392 (به صورت پذیرش بدون آزمون)

دانشگاه: صنعتی اصفهان

رشته: مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد

عنوان پروژه: تأثیر افزودن نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیستی سیمان های گلاس آینومر

رتبه فارغ التحصیلی: 3

:کارشناسی 

 مقطع زمانی: 1386-1390

دانشگاه: صنعتی اصفهان

رشته: مهندسی مواد- متالورژی صنعتی

عنوان پروژه: بررسی تأثیر چگالی جریان بر پوشش دهی الکتریکی نانوکامپوزیت Ni-Fe(Ti,W)C بر روی زیرلایه های فولادی و برنجی

رتبه فارغ التحصیلی: 4

:سوابق پژوهشی 

Effect of forsterite nanoparticles on mechanical properties of glass ionomer cements, Ceramics International, 2014.

Fluoride release and bioactivity evaluation of glass ionomer:forsterite nanocomposite, Dental Research Journal, 2013.

Development and optimization of Ni-Fe(Ti,W)C nanocomposite coating by electroplating technique, Journal of Surface Engineering, 2014.

ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی آن، مجله مواد پیشرفته در مهندسی، 1392.

تولید و بهینه سازی پوشش نانوکامپوزیتی زمینه فلزی Ni-Fe(Ti,W)C به روش رسوب گذاری الکتریکی، مجله علوم و مهندسی سطح، 1392.

تولید و بهینه سازی پوشش نانوکامپوزیتی زمینه فلزی Ni-Fe(Ti,W)C به روش رسوب گذاری الکتریکی، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، 1391.