ارتباط با دپارتمان‌های موسسه

در صورتیکه در ثبت نام در دوره ها با مشکلی مواجه شده اید و یا سئوالی از دپارتمان آموزش دارید،  برای ارتباط با دپارتمان های موسسه از فرم ذیل استفاده فرمایید.